Imprint

Łukasz Łażewski Informatics S.K.A
contact@llinformatics.com

Jana Kazimierza 12/217
01-248 Warsaw, Poland

50.000 PLN kapitalu zakladowego
NIP: 5272985142
KRS: 0000944155